20 de jul. 2011

15 de jul. 2011

13 de jul. 2011

mes llana tenyida


200 gr. de merino tenyit de color gris-lilòs

tenyint amb curry


dos colors ben diferents tenyint amb el mateix producte