10 de febr. 2011

catifa / alfombra
catifa de ganxet amb flors en relleu
alfombra de ganchillo con flores en relieve

7 de febr. 2011

cuadradets de ganxet/ cuadros ganchillo

fent proves per fer un cobrellit
haciendo pruebas para hacer una colcha