28 de nov. 2013

un altre dos en un

o gairebé tres en un, es un coll que es converteix en gorro o passamuntanyes