20 de jul. 2011

merino filat cru i groc


dos cap, un en cru i l'altre cru i groc

15 de jul. 2011

merino filat


tenyit amb te verd

13 de jul. 2011

mes llana tenyida


200 gr. de merino tenyit de color gris-lilòs

tenyint amb curry


dos colors ben diferents tenyint amb el mateix producte